संविधानसभा निर्वाचन २०७० Live Blog!!

संविधान सभा निर्वाचन २०७०  Live Blog, निर्वाचन सम्वन्धी जानकारीहरु यो पेजमा अपडेट हुनेछ । पेज रिफ्रेस गरिरहनु पर्ने झन्झट यसमा छैन । धन्यवाद।